El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Anàlisi d'Estress

Càlcul dels esforços mecànics en tuberies.

Anàliss estàtic (càrregues sostingudes, expansió tèrmica, etc) y dinàmic (modal y hamònic).