El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Audiories de Seguretat

El nostre equip d'experts elabora informes tècnics que reflecteixen les condicions de seguretat dels treballadors, especialment per al manteniment d'edificis i instal·lacions, en els que es defineixen les deficiències detectades i es proposen mesures correctores i solucions amb el mínim impacte econòmic possibles per a la propietat.