El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Coordinació de Seguretat i salut

Proaltec

“La Seguretat ha de ser un valor no una prioritat”

Un tècnic competent de PROALTEC assumirà la Coordinació de Seguretat i Salut en els casos que el marc normatiu estabeixi la obligatorietat de la designació de la figura del coordinador de Seguretat i Salut en obres.