Nuestro equipo está acostumbrado a trabajar y adaptar nuestras competencias a la realidad de cada cliente.

Disseny i acondicionament de xemeneies

Chimeneas Chimeneas

Oferim serveis d'enginyeria per a:

   - Projectes de demolició totals o parcials
   - Desulfuracions (FGD)
   - Estudis termo-fluid dinàmics
   - Estudis de patologies del formigó
   - Revestiments especials
   - Conductes ceràmics
   - Sistemes de parallamps
   - Accessos i accessoris
   - Venturies
   - Conductes de fums (canals)
   - Balizes diurnes i nocturnes
   - Sistemes de recollida de condensats àcids