El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Enginyeria Bàsica

L'Enginyeria Bàsica pretén identificar tots els components del Projecte per a la seva adquisició. Comprèn, entre uns altres, l'elaboració de:

   - Especificacions bàsiques d'equips
   - Diagrames de Procés (P&ID)
   - Implantacions Bàsiques
   - Urbanitzacions, Obra Civil i Edificis

Amb la finalització de l'etapa d'Enginyeria Bàsica, el projecte queda totalment definit i el seu cost queda determinat amb una aproximació del ± 10%.