El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Enginyeria de Detall

L'Enginyeria de Detall consisteix en especificar tots els components del Projecte per a la seva Construcció.

Inclou:

   - Especificació d'equips principals i auxiliars
   - Especificació tècnica de materials
   - Llistat d'equips, tuberies, vàlvules, accesoris i instrumentació
   - Plànols de Detall de les Instal·lacions