El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Enginyeria Industrial


L'Enginyeria de Plantes Industrials s'inicia amb l'Enginyeria Conceptual, on es realitzen els estudis preliminars en recerca de solucions o alternatives i la tecnologia aplicable. Una vegada definits els requisits del Projecte s'estarà en condicions d'estudiar el Procés de la Planta, elaborant, diagrames de fluxos i implantacions preliminars.

Definit el concepte global del Projecte i la seva tecnologia s'aborda l'Enginyeria Bàsica i Enginyeria de Detall. Aquest procés consisteix a especificar tots els components del Projecte per a la seva adquisició o construcció.

En funció de tipus de Projecte i en la fase en què ens trobem poden ser necessàries activitats especialitzades que PROALTEC també pot realitzar:

- As Built de P&ID
- Enginyeria inversa 3D
- Anàlisi d'estress, etc.

Els serveis de PROALTEC comprenen des de l'inici del Projecte fins a la seva execució i finalització, passant des de la Documentació de Permisos i Legalitzacions fins a la Direcció facultativa i Supervisió de la Construcció.