El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Enginyeria Inversa 3D

Aixecaments as-built amb les últimes tecnologies de mesurament 3D sense contacte físic, alta precisió i gran nivell de detall.

Seguretat, rapidesa i menys interferències en l'operació de planta fan que aquesta tècnica sigui especialment aplicable en zones Ex, perilloses, insegures o inassolibles (caps de reactors, racks o uns altres).

Els resultats s'integren fàcilment en el model 3D el qual pot enriquir-se amb camps personalitzats per a consulta en funció de l'objectiu i les necessitats del Projecte.

Algunes de les aplicacions enfocades a tasques de manteniment que permetria el model 3D serien:

   - Identificació ràpida de la ubicació física d'elements de la instalació segons el P&ID
   - Consulta de les especificacions tècniques d'equips, tuberies, vàlvules i accesoris.
   - Consulta de manteniments efectuats sobre elements
   - Planificació de tasques de manteniment. Identificació de by-pass possibles, espais per a muntatge i desmuntatge, etc.
   - Consulta de cotes sobre el model, accessibilitat a elements.
   - Inventaris automàtics
   - Llistats personalitzables