El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Legalització d'Equips i Instalacions

És d'obligat compliment realitzar la legalització de totes les instal·lacions subjectes a reglament, coordinar als diferents organismes de control i procedir a la inscripció en el registre d'instal·lacions, entre uns altres, d'aquí la necessitat de comptar amb un col·laborador amb experiència i coneixements com PROALTEC.