El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Direció Facultativa

A PROALTEC disposem d'Enginyers Col·legiats, que poden assumir la Direcció facultativa d'Obres, ocupant-se i responsabilitzant-se de:

   - Establir el conjunt de regles que regiran les obres
   - Coordinar les activitats dels Supervisors d'Obra
   - Realitzar visites de seguiment
   - Donar conformitat a les instruccions i acords amb els diferents contractistes
   - Redactar i tramitar els Certificats d'Obra que siguin de la seva competència