El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Documentació de permisos

La Gestió de les Autoritzacions és una de les labors que de vegades s'obliden i que poden decidir la viabilitat tècnica de construcció d'una instal·lació industrial o condicionar els terminis d'execució de manera determinant.

PROALTEC té àmplia experiència en la preparació de la Documentació necessària per a l'obtenció de permisos urbanístics, ambientals, etc.

PROALTEC pot ser el seu interlocutor amb les Administracions intervinents en tot el procés.