El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Estudios


Elaborem tot tipus d'estudios d'Enginyeria

Estudis previs

Estudis de tràe;fico a Planta Industrial

Estudis de Seguretat Industrial
   - Document de protecció contra explosions (ATEX)
   - Sistemes contra incendis
   - Anàlisi de riscos i/o conseqüècies
   - Hazop / FMEA / What if / Arbres de fallada i successos
   - Plans d'emergència: Exterior / PEE
   - Plans d'autoprotecció / PAU
   - Implantació i/o actualizació de normativa d'accidents greus (SEVESO II)

Estudis Medi ambientals
   - Mesures correctores: Xemeneies, Depuradores.
   - Simulació de dispersió de contaminants
   - Impacte ambiental
   - Servituds aeronàutiques
   - Estudis d'estalvi energètic
   - Viabilitat tècnic-econòmica i ambiental

Estudios Geotècnics