El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Supervisió de construccions i instalacions

El seguiment del dia a dia de les fases de construcció, muntatge, proves i engegada de la planta està efectuat per un supervisor específic o Cap d'Obra.

El supervisor pot ser resident o amb una dedicació mínima.

L'eficàcia de la supervisió d'obra està en funció de disposar d'una adequada organització, la qual cosa suposa un esforç simultani de la propietat, l'Enginyeria i els contractistes.

L'organització de l'obra està formada pel propi director d'obra i els supervisors.

El nombre de supervisors depèn del tipus de Projecte, volum i nombre de contractistes, encara que per norma general serà un supervisor qualificat per cadascuna de les especialitats.